VYHLEDÁVÁNÍ:         
Rychlá Navigace:  Hlavní stránka arrow O sboru arrow HISTORIE
Historie SDH Pustá Polom Tisk E-mail
Přejít na obsah
Historie SDH Pustá Polom
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Lidstvo versus oheň

Oheň měl v celém průběhu dějin pro člověka a jeho hospodářský i společenský život nesmírný význam. Poskytoval mu teplo, ochránil ho před dravou zvěří, dal mu možnost připravovat si pokrmy, pomáhal mu mýtit lesy a měnit je v úrodná pole, tavit rudu a vyrábět kovové nástroje. Nebezpečí ohně se projevilo v tom okamžiku, kdy nad ním člověk ztratil vládu, kdy se měnil v požár ničící výsledky lidské práce. Na nízkém stupni vzdělanosti se člověk snažil oheň usmířit dary a obětmi, když ale poznal, že tyto dary a oběti nepomáhají, začal se spoléhat na vlastní sílu.
 

Jak to všechno začalo

Historický den pro dobrovolné hasičské sbory je 22. květen 1864, kdy se ve Velvarech na okrese Kladno začala budovat první dobrovolná organizace občanů bojujících proti požáru a jiným živlům.
Další důležité období je rok 1890, kdy se české dobrovolné hasičské sbory ve Slezsku počtem 14 spojily v hasičskou župní jednotu Opavskou, která však měla jen krátké trvání. Po šesti letech se české hasičství ve Slezsku vzmohlo na 50 sborů, což zapříčinilo rozdělení župy Opavské a utvoření „Ústřední hasičské jednoty Slezské“ s pěti hasičskými župami. Náš požární sbor patřil do hasičské župní jednoty Hrabyňské.

Vznik našeho sboru dobrovolných hasičů

Náš sbor vznikl v roce 1889 a podle dochovaných zápisů asi v druhé polovině tohoto roku byli na ustavující schůzi zvoleni do čela hasičského sboru Vaněk Adolf, zapisovatel sboru Lakomý Leo, řídící učitel, velitel sboru Haberfeld Max, strojník Lichý Emil, trubač sboru Lichý Adolf, další členové sboru Říman Alois, Ondra Antonín, Vaverka Antonín, Žůrek František, Vavrečka Josef, Vaněk František, Hula Augustin, Grussman Karel, Lyko Robert.
To jsou ti první odvážlivci, kteří v obci Pustá Polom za těžkých podmínek založili dobrovolný požární sbor. Tito členové nedbali žádných překážek, nástrah a těžkostí, jež se jim stavěly v cestu, ale s plnou odpovědností a vervou všechnu svou sílu a iniciativu věnovali nově založenému českému hasičskému sboru. Byla to doba německého útlaku a pracovat v té době ve sboru podle svého vlasteneckého já, nebylo věcí lehkou, jak se uvádí v zápisech, které se dochovaly. Neumdlévající a mravenčí práce tehdejších členů byla některými představiteli a občany obce zesměšňována a znemožňována. Odpovědí jejich byla ještě větší a usilovnější práce v požárním sboru pro bezpečnost své obce. Při vzniku hasičského sboru platili členové příspěvky, a sice při vstupu do sboru 1 zlatý a pak měsíčně 30 krejcarů. Tyto příspěvky byly později zrušeny. 
< Předch.
Hlavni  O SBORU  ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA  SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVO  TÁBOR  FOTOGALERIE  KONTAKTY  KE STAŽENÍ  ODKAZY

SDH hasičský sbor Pustá Polom,  2008