VYHLEDÁVÁNÍ:         
Rychlá Navigace:  Hlavní stránka arrow Zásahová jednotka arrow UŽITEČNÉ ČLÁNKY arrow Co je to JPO I az V
Co je to JPO I az V Tisk E-mail

 

JPO – Jednotka požární ochrany

 

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO se dle operační hodnoty dělí jednotky PO do pěti kategorií JPOIJPOV:

JPOI
je jednotka Hasičského záchranného sboru České republiky, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu 1+3, družstev 1+5 nebo jejich kombinaci. Poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti. V místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO. U početně málo obsazených stanic spolupracuje s místní jednotkou JSDH. Doba výjezdu z místa dislokace je do 2 minut, doba příjezdu na místo zásahu je do 20 min.

JPOII
je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu z místa dislokace je do 5 minut, doba příjezdu na místo zásahu je do 10 min. Tato jednotka se dále může dělit na JPOII/1 a JPOII/2, podle počtu družstev, které vysílá do akce. Jednotka na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR provádí zásah i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány.

JPOIII
je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd družstva 1+5 a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu z místa dislokace je do 10 minut, doba příjezdu na místo zásahu je do 10 min. Jednotka na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR provádí zásah i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány.

JPOIV
je jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou. Poskytuje speciální techniku na výzvu operačního a informačního střediska HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. Doba výjezdu z místa dislokace je do 2 minut. Jednotka plní úkoly jednotky v místě areálu podniku svého zřizovatele. Po dohodě se zřizovatelem může být jednotka využívána k zásahům i mimo areál podniku.

JPOV
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPOV. Tato jednotka se dále může dělit na JPOV/1 a JPOV/2. V prvním případě zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 1+3 a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel do 200, ve druhém případě pak zabezpečuje výjezd družstva 1+5 a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 200. Doba výjezdu z místa dislokace je u obou jednotek do 10 minut. Jednotka plní úkoly v místně příslušném katastrálním území obce. Po dohodě se zřizovatelem může být jednotka využívána k zásahům i mimo svůj územní obvod.

 
< Předch.   Další >
Hlavni  O SBORU  ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA  SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVO  TÁBOR  FOTOGALERIE  KONTAKTY  KE STAŽENÍ  ODKAZY

SDH hasičský sbor Pustá Polom,  2008